Fritidsgården Treffen är en drogfri mötesplats för ungdomar 13-20 år i stadsdelen Sätra i Gävle.
Huvudman för fritidsgården är IK Sätra. På Treffen är alla möten fria och vi jobbar med en främjande
pedagogik. Till oss är alla välkomna oavsett kön, etnicitet, religon och funktionalitet. En bra
mötesplats är inte bara en väntplats. Det skall vara en växtplats, en inspirationsplats,
en anknytningsplats, kanske till och med en entreprenöriell plats.

Det finns inte någon prestige i Treffens verksamhet. Det är lätt för oss att engagera oss
i samverkan med andra då vi har ett stort nätverk, regionalt, nationellt och internationellt.
Då vi har ett stort kontaktnät är det enkelt för oss att lösa alla möjliga frågor snabbt.

Andra aktörer som jobbar med ungdomar ser vi inte som konkurrenter utan som komplement.
Vi för ständigt en dialog med Skolan, Polisen, Socialtjänsten rörande frågor som gäller
ungdomar i stadsdelen Sätra och övriga Gävle.

All verksamhet som görs i Treffens regi är självklart drogfri. Vår vision är att ungdomars
ntresse skall styra vår verksamhet.

Några av hörnstenarna i verksamheten:
- Få större kunskap om demokrati, jämställdhet, religion, ungdomskulturer.
- Inspiration och insikt genom att möta nya kulturer. 
- Ungdomarna skall få lära sig nya uttrycksformer genom att utöva dessa teoretiskt och praktiskt.
- Se höra och bekräfta de goda krafterna hos varandra
- Intresse, lärande, utveckling.

 

Med konstant focus på utveckling av verksamheten får ni gärna komma med förslag på aktiviteter
som ni tycker saknas. Har du ett förslag? eller kanske funderingar kring dom aktiviteter vi redan har?

Skicka då ett mail till: info@treffen.se