Projektet ”Sommar i Sätra” presenterades av fritidsgården Treffen 2013, detta projekt ägde 
rum på Sätra ängarna samt i Treffens lokaler. Projektstarten var den 22 juni och avslutades 
den 9:e augusti. Vi var en föreståndare, två stycken projektledare samt tio gymnasieelever 
som kommer från stadsdelen Sätra som jobbade i projektet. Vi valde att anställa ungdomar 
som var på väg att börja 1:a och 2:a året i gymnasiet.

Vi valde den åldern på ledarna för att vi vela ge dem en chans att utveckla sitt ledarskap.
arje ledare har sin egen bakgrund, erfarenheter kan komma från att vara kamratstödjare i
sin skola, ledare för ett lag eller lärare på en skola. På det sättet var många av barnen i
målgruppen redan bekanta med ledarna genom kontakter tidigare via olika områden.

Målet med detta projekt var att kunna erbjuda barn mellan 7-13 år en trygg och säker plats att 
vara barn på under sommaren. Eftersom vi resonerade kring att denna målgrupp lätt blivit 
utlämnad, dels på grund av brist på hänsyn till denna åldersgrupp men också att många barn 
kommer från ett utanförskap i samhället. Tanken var att barnen skulle umgås med sina vänner
samtidigt som de får ha aktiviteter att göra under sommaren tillsammans med erfarna ledare 
som kommer från samma stadsdel och vet hur området har fungerat. 

För att nå denna målgrupp gick vi främst via skolan. Vi visste att många av barnen gick på lilla Sätra
skolan och lade därför mycket tid där. Vi informerade samt presenterade oss som ledare inför
projektet till elever, och bad dem ta hem brev till sina föräldrar, samt att vi som  ledare satte
upp affischer runt om i området. Vi skapade en Facebook sida där vi som ledare  gav ut information,
vi försökte lägga ut nya bilder och videos varje dag så barnen och  allmänheten fick logga in och titta
och kommentera på allt som vi la ut. 

För att detta projekt skulle fungera så vattentätt som möjligt var det vi som projektledare som 
hade kontakt med vår chef och de andra ledarna hade kontakt med oss, vi vela utveckla deras 
ledarskap och därför lät vi de vara delaktiga i nästan varje beslut, de fick komma med idéer 
och vi tog stor hänsyn till deras åsikter. 

Vår planering var noggrann och vi schemalagde vilka dagar ledarna skulle exempelvis; arbeta,
ha viktiga möten osv. Vi planerade så att vi skulle vara förbereda från start till slutet av dagen.
Aktiverna som vi planerade var typ av aktivteter som barn gillar att göra samt att vi försökte 
vidga deras vyer, till exempel att de får prova på nya saker som de aldrig gjort förr.

Vi la upp en trivselbudget på 3000 kr i veckan, med vilka vi försökte göra så mycket som 
möjligt. I slutet på veckan gjorde vi en sammanhållning, dvs. att varje fredag då grillade vi, 
tittade på film, spelade tv-spel och njöt av att bara vara alla tillsammans med barnen. Genom 
sammanhållningen som var ett trevligt avslut på veckan kunde vi komma på ett djupare plan 
med barnen. Allt för att bygga en närmare relation. 

Vi hade mängder med aktiviteter t.ex. bad dansuppvisning, bakning, studiebesök, cykling, 
badminton, fotboll, Furuvik, Leklandet, utomhus lekar m.m. m.m. 
Samtidigt som vi försökte punktera att det finns regler både i det verkliga livet och här i 
projektet, så hade vi högt till tak. Vi var noga med att vi som ledare visade upp oss som bra 
förebilder och för att implantera regler och överenskommelser körde ”morots metoden” med 
barnen, metoden fungerade och slog väl ut vilket ledde till att morgondagen blev ännu bättre.

Det förhoppningar och förväntningar vi hade på detta projekt uppfylldes genom att vi hade en 
bra planering och hade ett gott samarbete med ledarna. Kommunikationen mellan oss ledare 
fungerade väldigt bra vilket underlättade arbetet.

Vi ledare visionerade och diskuterade möjliga förbättringar utifrån att projektet blir av igen,
vi skulle då satsa extra på tex fler resurser till transporter, erbjuda simskola (nästan ingen 
av barnen kunde simma), fler studiebesök. 

Avslutningsvis så är Treffen väldigt nöjd med projektet. Vi har under och efter projektet fått 
mycket god feedback från personer runtom stadsdelen tex. barn, föräldrar och folk i 
allmänhet. Skolan och Socialtjänsten var mycket imponerade och hoppas på en större och 
bredare satsning nästa sommar, där de själva är mer involverade. Det var tråkigt att veckorna 
sprang förbi så snabbt och ännu snabbare gick dem med de fina vädret vi hade.

Trots ett kort projekt på sex veckor så är vi väldigt nöjda med vad vi åstadkommit och hur bra
i tog vara på tiden. Barnen har redan flera ggr frågat om fler läger kommer att ske inom en
snar framtid tex höst läger vinter läger osv.

Med vänliga hälsningar:
Jens Brodin, Föreståndare, Fritidsgården Treffen
Rogelio Benavides, Projektledare, Sommar i Sätra
Elnaz Moradi, Projektledare, Sommar i Sätra

 

Hörnstenar i projektet:
• Ingen anmälan behövdes för att delta. 
• Barnen kom och gick som man velade
• Anmälan till utflykter
• Erbjöds lättare lunch vissa dagar
• Stort antal nationaliteter i projektet (både ledare och barn).
• Minst två utflykter i veckan
• Alla deltagare fick diplom
• Projektet hade ca 1300 besökare under hela perioden 
• Sammanhållningsdag på fredagar med lite olika happenings 
• Informationer via sociala medier 
• Mycket badträning då nästan ingen av barnen kunde simma
• Bra informationskanal genom skolan
• Tält och banderoller så alla som kom eller passerade såg att det 
pågick ett projekt
• Enhetligt klädda ledare så alla i omgivningen såg vilka de var
• Projektet deltog och informerade under arrangemanget Sätra 
Äger
• Bra planering så att dagarna hela tiden flöt på.